Feestdagen

We kunnen terugkijken op mooie diensten met de feestdagen. Allerlei mensen hebben zich ingespannen om iets goeds mee te geven en te proberen de onderlinge band te versterken. Denk aan zangers en muzikanten, kosters, mensen van beeld en geluid, lectoren, ambtsdragers, degenen die voor de bomen binnen en buiten hebben gezorgd, alle andere vrijwilligers en de bijdragen van gemeenteleden aan de kerstwensen. Erg jammer dat er van de eerste dienst op kerstavond maar voor een beperkt deel geluid te horen was. In de kerk klonk het prachtig! Jammer dat niet meer mensen er van konden meegenieten. We zouden het over willen doen, maar helaas is het moment voorbij. Misschien een herkansing met de Pasen? Ik ben alle medewerkers zeer dankbaar voor alles wat ze hebben gedaan, om van deze diensten iets bijzonders te maken. Dit bracht een beetje licht in een moeilijke tijd en het geeft moed voor de toekomst. Laten we hopen dat 2021 een jaar wordt van hoop, herstel en mooie ontmoetingen. Veel zegen en alle goeds toegewenst.
ds. Erika Dibbets-van der Roest
 
terug

Viering Dorpskerk

Dorpskerk, zondag 31 oktober
10.00 uur        Ds. E. Dibbets-van der Roest
17.00 uur        Pastor C. Stok, Taizé viering
 
Dorpskerk, woensdag 3 november
19.30 uur        Ds. E. Dibbets-van der Roest, Dankstond

Geen maximum aan kerkbezoekers, er wordt wel geventileerd tijdens de viering

Kerkomroep, luisteren en kijken, klik hier 

Collecte
U kunt uw gift als vervanging van uw bijdrage in de collecte overmaken op rekeningnummers:
Kerkrentmeesters van de Protestantse Gemeente Schipluiden
NL08 RABO 0146 8315 27
Diaconie van de Protestantse Gemeente Schipluiden en Zending
NL83 RABO 0146 8315 35.