Escaperoom in de Dorpskerk

Een bijzondere ervaring, op woensdagavond 22 januari  jl.: een escaperoom bij onze eigen Dorpskerk! Wie had dat ook gedacht?
Jong en oud(er) verzamelden zich om 19.30 uur in het Baken, waarna we door de leiding in 4 groepen van ongeveer 7 personen werden verdeeld. Vervolgens werden deze 4 groepen elk naar een aparte ruimte 'verbannen' - waaruit we dan natuurlijk moesten zien te ontsnappen (escape).
De deur ging op slot, maar gelukkig bleef er in elke ruimte wel steeds iemand van de organisatie aanwezig - voor noodgevallen zeg maar (en, zo zou later blijken, voor de broodnodige tips en aanvullingen bij onze zoektocht).
Daarna begon dus die tocht, met behulp van een enorme hoeveelheid neergelegde en neergezette attributen - de een nog leuker dan de ander! Eén ding was vanaf het begin door middel van een gedicht al duidelijk geworden: we moesten op zoek naar 'een vrouw uit de Bijbel wier naam niet bekend was'.
Uiteindelijk kwamen we er na heel lang zoeken, rommelen en puzzelen met briefjes, boeken, doosjes en slotjes  achter dat het om 'de vrouw van Lot' ging! Maar toen was de ons toebedeelde tijd van 3 kwartier inmiddels al wel met een kwartier verlengd - bij alle groepen trouwens!
En tot onze grote opluchting vonden we tenslotte ook de cijfercode om de schaar te kunnen bemachtigen - de schaar waarmee we de vastgebonden sleutel van de kamer los konden knippen!
Hoera! Vrij! En dat bleken de andere 3 groepen inmiddels ook te zijn.....
Het was een heel geslaagde en spannende avond - ik heb er tenminste erg van genoten.
En ik wil Hanneke, Trudi, Yara en Thijs dan ook bedanken voor de organisatie en al het werk dat ze verzet hebben!
Een vrouw uit één van de groepen

 
terug

Viering Dorpskerk

Dorpskerk, zondag 31 oktober
10.00 uur        Ds. E. Dibbets-van der Roest
17.00 uur        Pastor C. Stok, Taizé viering
 
Dorpskerk, woensdag 3 november
19.30 uur        Ds. E. Dibbets-van der Roest, Dankstond

Geen maximum aan kerkbezoekers, er wordt wel geventileerd tijdens de viering

Kerkomroep, luisteren en kijken, klik hier 

Collecte
U kunt uw gift als vervanging van uw bijdrage in de collecte overmaken op rekeningnummers:
Kerkrentmeesters van de Protestantse Gemeente Schipluiden
NL08 RABO 0146 8315 27
Diaconie van de Protestantse Gemeente Schipluiden en Zending
NL83 RABO 0146 8315 35.