Er gaat een man door Kanaän


De studies zijn vooral bedoeld om te helpen nadenken over de Bijbel en niet om voor
te schrijven hoe je moet denken. Ds. Dibbets nodigt je uit, om in negen
gespreksbijeenkomsten door prikkelende discussievragen deel te worden van deze
negen ontmoetingen. Ook boeiend: bij elke ontmoeting schreef Hans Werkman een
lied.

De kennismakingsbijeenkomst is op maandagavond 12 september 2022 om
20.00 uur in het Baken.
Dan wordt meer informatie gegeven, het materiaal beschikbaar gesteld en worden er
afspraken gemaakt voor de volgende bijeenkomsten.
Ben je de 12 e verhinderd, maar heb je wel interesse?
Laat het even weten aan ds. Dibbets
terug

Viering Dorpskerk

Zondag 9 oktober 2022  
10.00 uur Dorpskerk  
Ds. B.W.J. de Ruyter, Maasland
 
Orde van dienst,
volgt nog
Kerkomroep, luisteren en kijken, klik hier 

Collecte
U kunt uw gift als vervanging van uw bijdrage in de collecte overmaken op rekeningnummers:
Kerkrentmeesters van de Protestantse Gemeente Schipluiden
NL08 RABO 0146 8315 27
Diaconie van de Protestantse Gemeente Schipluiden en Zending
NL83 RABO 0146 8315 35.