Een nieuwe grasmaaier voor het tuinteam

Vindt u ook niet dat de tuin rond de kerk en de pastorie er altijd piekfijn bij ligt, dit dankzij het werk van ons tuinteam. Iedere donderdagochtend zijn een man of vijf in de tuin bezig en dan heb je goede spullen nodig. De grasmaaier die ze tot nu toe gebruikten voldeed niet meer, vooral omdat de machine geen eigen aandrijving had en men de maaier moest duwen. Voor een klein gazon gaat dit prima maar voor het grasveld rond pastorie werd dit te zwaar. Het tuinteam is sinds een paar weken uitgerust met een nieuwe grasmaaier met eigen aandrijving waarmee het maaien nu veel lichter gaat.
terug

Viering Dorpskerk

Dorpskerk, zondag 31 oktober
10.00 uur        Ds. E. Dibbets-van der Roest
17.00 uur        Pastor C. Stok, Taizé viering
 
Dorpskerk, woensdag 3 november
19.30 uur        Ds. E. Dibbets-van der Roest, Dankstond

Geen maximum aan kerkbezoekers, er wordt wel geventileerd tijdens de viering

Kerkomroep, luisteren en kijken, klik hier 

Collecte
U kunt uw gift als vervanging van uw bijdrage in de collecte overmaken op rekeningnummers:
Kerkrentmeesters van de Protestantse Gemeente Schipluiden
NL08 RABO 0146 8315 27
Diaconie van de Protestantse Gemeente Schipluiden en Zending
NL83 RABO 0146 8315 35.