Duo Duinenberg

Op zondag 17 november gaan wij een heel bijzondere dienst beleven. Duo Duinenberg komt dan Afrikaanstalige gedichten uit Zuid-Afrika, die ze zelf hebben getoonzet, zingen. De Afrikaanse teksten zullen vóór de dienst op papier worden uitgedeeld zodat de kerkgangers alles kunnen volgen. Duo Duinenberg bestaat uit Yolande van den Berg (oorspronkelijk uit Zuid-Afrika; thans wonende in Barendrecht) en Gelske van der Duin (Nederlandse alt, uit Den Haag). Zij zullen worden voorgesteld door de ouderling van dienst, Leopold Scholtz (zelf Zuid-Afrikaan van oorsprong).
Iedereen is van harte uitgenodigd!

Duo Duinenberg
terug

Viering Dorpskerk

24 oktober 2021
10.00 uur
Ds. Erika Dibbets-van der Roest

Geen maximum aan kerkbezoekers, er wordt wel geventileerd tijdens de viering

Kerkomroep, luisteren en kijken, klik hier 

Collecte
U kunt uw gift als vervanging van uw bijdrage in de collecte overmaken op rekeningnummers:
Kerkrentmeesters van de Protestantse Gemeente Schipluiden
NL08 RABO 0146 8315 27
Diaconie van de Protestantse Gemeente Schipluiden en Zending
NL83 RABO 0146 8315 35.