dringende oproep: TV Team

Het tv team doet een dringend verzoek voor 2 personen die per toerbeurt een kerkdienst willen filmen en tegelijkertijd uitzenden. De apparatuur is geplaatst en we kunnen gaan oefenen. Het is niet moeilijk,  maar je moet het natuurlijk wel leuk vinden.
Tevens is het een uitdaging om weer eens wat nieuws te leren!
Neem  deze week nog contact op met Wil Ouwendijk als je er wat voor voelt of voor informatie: wil.ouwen@gmail.com

11 december 2020
terug

Viering Dorpskerk

Dorpskerk, zondag 31 oktober
10.00 uur        Ds. E. Dibbets-van der Roest
17.00 uur        Pastor C. Stok, Taizé viering
 
Dorpskerk, woensdag 3 november
19.30 uur        Ds. E. Dibbets-van der Roest, Dankstond

Geen maximum aan kerkbezoekers, er wordt wel geventileerd tijdens de viering

Kerkomroep, luisteren en kijken, klik hier 

Collecte
U kunt uw gift als vervanging van uw bijdrage in de collecte overmaken op rekeningnummers:
Kerkrentmeesters van de Protestantse Gemeente Schipluiden
NL08 RABO 0146 8315 27
Diaconie van de Protestantse Gemeente Schipluiden en Zending
NL83 RABO 0146 8315 35.