Dorpskerk en Open Monumentendag

Op 12 september en 13 september is het ook dit jaar weer Open Monumentendag. Door de corona zal het dit jaar anders zijn dan de voorgaande jaren, de regel om 1.50 meter uit elkaar te blijven zal ook voor deze dagen strikt worden gehandhaafd. De Dorpskerk is tijdens deze dagen open van 13.00 tot 17.00 uur. In de kerk heeft Jacques Moerman een kleine tentoonstelling ingericht over kerkzegels van onze gemeente en die van de gemeente van ’t Woudt. Tijdens de uren dat de kerk open is, zal onze organist Gert Jan Hol regelmatig het orgel bespelen. De looproute bij het binnengaan en bij het verlaten van de kerk zal duidelijk zijn aangegeven. De aanwezige gastheren/vrouwen zullen de bezoekers verwelkomen
terug

Viering Dorpskerk

Dorpskerk, zondag 31 oktober
10.00 uur        Ds. E. Dibbets-van der Roest
17.00 uur        Pastor C. Stok, Taizé viering
 
Dorpskerk, woensdag 3 november
19.30 uur        Ds. E. Dibbets-van der Roest, Dankstond

Geen maximum aan kerkbezoekers, er wordt wel geventileerd tijdens de viering

Kerkomroep, luisteren en kijken, klik hier 

Collecte
U kunt uw gift als vervanging van uw bijdrage in de collecte overmaken op rekeningnummers:
Kerkrentmeesters van de Protestantse Gemeente Schipluiden
NL08 RABO 0146 8315 27
Diaconie van de Protestantse Gemeente Schipluiden en Zending
NL83 RABO 0146 8315 35.