Dorcas Voedselactie in aangepaste vorm

Dorcas roept heel Nederland op om bij te dragen, zodat er 25.000 pakketten kunnen worden uitgedeeld aan de allerarmsten in Albanië, Moldavië, Oekraïne en Roemenië. Voor 15 euro kan Dorcas een voedzaam pakket samenstellen, inclusief handzeep.
Mensen kunnen meedoen met de actie door één of meerdere voedselpakketten te doneren via www.dorcasvoedselactie.nl of via NL04 RABO 0106 2500 00, t.n.v. Dorcas in Almere o.v.v. Voedselactie.
Dorcas ondersteunt met de voedselpakketten de allerarmsten. Veel van hen leven teruggetrokken en in armoede. Ze staan er vaak alleen voor en komen, vanwege gezondheidsproblemen of ouderdom, de deur niet meer uit. De ontvangers van een pakket worden zorgvuldig door lokale partnerorganisaties geselecteerd. Onze partners weten welke mensen hulp nodig hebben. Met de Dorcas Voedselactie snijdt het mes aan twee kanten. ‘Omdat wij om hen geven – altijd!’ is de boodschap van de actie dit jaar. Dorcas is er voor mensen in Oost-Europa als het koud is en als het allemaal niet meer gaat, maar ook daarna blijft de organisatie betrokken. Dorcas helpt met het vinden van werk of het opstarten van een bedrijf. Zo biedt de organisatie bijvoorbeeld trainingen op het gebied van landbouw of stimuleert ze mensen om meer naar elkaar om te zien. Zo is de hulp van Dorcas straks niet meer nodig. Wij hopen dat er veel mensen, zoals wij gewend zijn, deze actie ondersteunen. Hartelijk bedankt!
Namens de twee kerken van Schipluiden
Aria Leerdam en Marian van der Vaart
 
terug

Viering Dorpskerk

24 oktober 2021
10.00 uur
Ds. Erika Dibbets-van der Roest

Geen maximum aan kerkbezoekers, er wordt wel geventileerd tijdens de viering

Kerkomroep, luisteren en kijken, klik hier 

Collecte
U kunt uw gift als vervanging van uw bijdrage in de collecte overmaken op rekeningnummers:
Kerkrentmeesters van de Protestantse Gemeente Schipluiden
NL08 RABO 0146 8315 27
Diaconie van de Protestantse Gemeente Schipluiden en Zending
NL83 RABO 0146 8315 35.