Taizé viering in de Dorpskerk

Taizé viering in de Dorpskerk
Op zondagmiddag 24 november 2019 zal er weer een Taizéviering worden gehouden in de Dorpskerk te Schipluiden. De aanvang is 17.00 uur ’s middags. De viering zal worden geleid door pastor Paul Mantelaers uit Schipluiden. De samenkomst kenmerkt zich door Taizé liederen, stiltes, een korte gedachte en de mogelijkheid een kaars aan te steken. Een eeuwenoude kerk maakt de sfeer compleet. Een cantorij zorgt samen met muzikale ondersteuning voor de begeleiding. Wie mee wil zingen wordt hierbij van harte uitgenodigd om 16.00 uur aanwezig te zijn. De volgende vieringen zijn gepland op 26 januari 2020 en 23 februari 2020.
Een klein uur van rust, van meditatieve gebedsliederen, van de symboliek van het licht, van gebeden. Een verstillend moment om tot jezelf te komen. Om in de eenvoud van het avondgebed ook God te vinden, te ontmoeten.
terug

Viering Dorpskerk

Dorpskerk, zondag 12 december
10.00 uur        Ds. Renske Oldeboom

Orde van dienst 


Lees de aangescherpte regels onder het kopje Covid 19. We zitten op 1,5 meter van elkaar met steeds een bank ertussen, zo is er ruimte voor maximaal 66 personen.

Kerkomroep, luisteren en kijken, klik hier 

Collecte
U kunt uw gift als vervanging van uw bijdrage in de collecte overmaken op rekeningnummers:
Kerkrentmeesters van de Protestantse Gemeente Schipluiden
NL08 RABO 0146 8315 27
Diaconie van de Protestantse Gemeente Schipluiden en Zending
NL83 RABO 0146 8315 35.