De Solidariteitskas

Solidariteit betekent zoveel als ‘één voor allen en allen voor één’. En daar draait het ook om bij de Solidariteitskas: gemeenten die elkaar helpen. Die elkaar de helpende hand toereiken zo dragen we samen en delen we met elkaar. Zo helpt u mee aan de opbouw en het voortbestaan van gemeenten die dat hard nodig hebben. Wij vragen een bijdrage van € 10 van ieder gemeentelid. Voor ieder lid wordt € 5 afgedragen aan de Solidariteitskas, het bedrag dat overblijft is bestemd voor onze eigen gemeente. Mogen wij rekenen op uw solidariteit en uw bijdrage? U ontvangt een folder en een de acceptgirokaart waarmee u uw betaling kunt doen.
 
terug

Viering Dorpskerk

Dorpskerk, 20 juli 2021
10.00 uur
Rouwdienst mevrouw Trix de Bruijne-Voogt
Ds. E. Dibbets-van der Roest

Orde van dienst, klik hier
 
Dorpskerk, 25 juli 2021
10.00 uur
Ds. Erika Dibbets-van der Roest

Orde van dienst, volgt nog

Kerkbezoek tot maximaal 66 personen.

Kerkomroep, luisteren en kijken, klik hier 

Collecte
U kunt uw gift als vervanging van uw bijdrage in de collecte overmaken op rekeningnummers:
Kerkrentmeesters van de Protestantse Gemeente Schipluiden
NL08 RABO 0146 8315 27
Diaconie van de Protestantse Gemeente Schipluiden en Zending
NL83 RABO 0146 8315 35.