De komende weken...

Het ziet er naar uit dat we de komende weken op dezelfde voet doorgaan als nu met het uitzenden van kerkdiensten via kerkomroep vanuit een lege kerk. We hebben ons erop ingesteld dat dat tenminste tot 1 juni duurt. Met de Pasen waren er een paar mensen uitgenodigd om verspreid door de kerk te komen zingen. Dat was al een genot! En de koperblazers erbij maakten het feest compleet! Diverse mensen waren op het plein bij de kerk gekomen om mee te zingen met het U zij de glorie. Een kippenvel-moment! Zeer indrukwekkend. Het geeft moed te weten dat er een God is die alles overstijgt en sterker is dan onze angst en nood. We zijn door de premier uitgedaagd om na te denken over een situatie waarin we met versoepelde regels de draad van de activiteiten weer oppakken. U kunt de kerkenraad daarbij helpen. Heeft u ideeën hoe we dat in onze kerk kunnen doen? Geef het door via het mailadres van de scriba of predikant. En als iemand op dit moment onze hulp nodig heeft, we helpen waar mogelijk graag!
 
terug

Viering Dorpskerk

24 oktober 2021
10.00 uur
Ds. Erika Dibbets-van der Roest

Geen maximum aan kerkbezoekers, er wordt wel geventileerd tijdens de viering

Kerkomroep, luisteren en kijken, klik hier 

Collecte
U kunt uw gift als vervanging van uw bijdrage in de collecte overmaken op rekeningnummers:
Kerkrentmeesters van de Protestantse Gemeente Schipluiden
NL08 RABO 0146 8315 27
Diaconie van de Protestantse Gemeente Schipluiden en Zending
NL83 RABO 0146 8315 35.