De Bijbel is Joods

De Bijbel staat vol actuele thema’s en herkenbare menselijke benaderingen. Het is een boek waarin stem en tegenstem klinken, met telkens het refrein: ‘Wees niet bang!’ ‘Volg mij!’ Zo doet dit oude weerbarstige Joodse boek een direct beroep op mij als mens en als Christen: Waar ben je, mens? Wie ben je? Wie is je naaste? Hoe geef je handen en voeten aan je vertrouwen in de God van Israël, de God van Jezus? Bij aanmelding vooraf bij ds. Dibbets ontvangen deelnemers gespreksmateriaal thuis. Neem zelf een Bijbel mee. Zie voor overige data het groene boekje. Inloop vanaf 19.30 uur.
terug

Viering Dorpskerk

24 oktober 2021
10.00 uur
Ds. Erika Dibbets-van der Roest

Geen maximum aan kerkbezoekers, er wordt wel geventileerd tijdens de viering

Kerkomroep, luisteren en kijken, klik hier 

Collecte
U kunt uw gift als vervanging van uw bijdrage in de collecte overmaken op rekeningnummers:
Kerkrentmeesters van de Protestantse Gemeente Schipluiden
NL08 RABO 0146 8315 27
Diaconie van de Protestantse Gemeente Schipluiden en Zending
NL83 RABO 0146 8315 35.