De appelboom is niet meer

De appelboom in de pastorietuin is geveld of beter gezegd, omgezaagd. Vorige week donderdag is het tuinteam de hele ochtend met zaagwerk bezig geweest. Zoals we eerder schreven was deze boom ten dode opgeschreven, zwammen aan de voet van de boom waren al de voortekenen. Het tuinteam heeft de laatste appeloogst binnen gehaald, en al eerder vermeldden we dat de nieuwe appelboom deze zomer is gepoot. Wellicht het volgend jaar weer appels. Van zo’n grote appelboom krijg je veel hout en dit hout is gezaagd in hapbare brokken. Voor de gemeenteleden die wel eens hout stoken dé gelegenheid om de houtvoorraad aan te vullen. U kunt uw portie afhalen van de houtstapel naast de werkschuur van het tuinteam.
 
terug

Viering Dorpskerk

Dorpskerk, zondag 29 januari
10.00 uur       
Ds. E. Dibbets-van der Roest
Jeugddienst, orde van dienst klik hier

 
17.00 uur       
Ds. J. van den Berg-Meelis uit Leiden
Taizé viering

Orde van dienst, volgt nog

Kerkomroep, luisteren en kijken, klik hier 

Collecte
U kunt uw gift als vervanging van uw bijdrage in de collecte overmaken op rekeningnummers:
Kerkrentmeesters van de Protestantse Gemeente Schipluiden
NL08 RABO 0146 8315 27
Diaconie van de Protestantse Gemeente Schipluiden en Zending
NL83 RABO 0146 8315 35.