Dankstond

Op woensdag 4 november is het dankdag voor gewas en arbeid. In de avonddienst om 19.30 uur hopen we aan de hand van de lezing uit Matt. 20: 1-16 over de werkers in de wijngaard na te denken over ons ‘verdiende loon’ en wat rechtvaardig is. Na afloop van de dienst is er deze keer geen gemeenteavond.


 
terug

Viering Dorpskerk

Dorpskerk, 9 mei 2021
10.00 uur
Ds. D. Verboom uit Leiden
Orde van dienst, klik hier

Dorpskerk, 13 mei 2021
09.30 uur Hemelvaartsdag
Ds. E. Dibbets-van der Roest
Orde van dienst, volgt nog

Kerkomroep, luisteren en kijken, klik hier 

Kerkbezoek tot maximaal 30 personen.

Collecte
U kunt uw gift als vervanging van uw bijdrage in de collecte overmaken op rekeningnummers:
Kerkrentmeesters van de Protestantse Gemeente Schipluiden
NL08 RABO 0146 8315 27
Diaconie van de Protestantse Gemeente Schipluiden en Zending
NL83 RABO 0146 8315 35.