Blikkenactie Diaconie

Dit jaar organiseert de Diaconie weer een blikken inzamelingsactie voor de voedselbank Delft. De voedselbank vraagt uw hulp voor de broodnodige aanvulling van voedselpakketten nu vooral in de komende winterperiode de aanvoer van verse producten minder is. Het gaat om blikken groente, fruit, vis, vlees en soep. Maar ook andere houdbare producten zijn uiteraard welkom. Deze kunt u inleveren voor aanvang van de kerkdienst op Dankdag woensdag 7 november en voor de aanvang van de morgendienst zondag 11 november in de hal van de kerk.
Ook giften zijn van harte welkom op reknr. NL83RABO 0146831535 t.n.v. Diaconie Prot. Gem.te Schipluiden o.v.v. Blikkenactie.
De diaconie
 
terug

Viering Dorpskerk

Dorpskerk, zondag 31 oktober
10.00 uur        Ds. E. Dibbets-van der Roest
17.00 uur        Pastor C. Stok, Taizé viering
 
Dorpskerk, woensdag 3 november
19.30 uur        Ds. E. Dibbets-van der Roest, Dankstond

Geen maximum aan kerkbezoekers, er wordt wel geventileerd tijdens de viering

Kerkomroep, luisteren en kijken, klik hier 

Collecte
U kunt uw gift als vervanging van uw bijdrage in de collecte overmaken op rekeningnummers:
Kerkrentmeesters van de Protestantse Gemeente Schipluiden
NL08 RABO 0146 8315 27
Diaconie van de Protestantse Gemeente Schipluiden en Zending
NL83 RABO 0146 8315 35.