Bericht namens de kerkenraad Protestantse Gemeente Schipluiden betreffende het coronavirus

Op de zondagen 15 maart, 22 maart en 29 maart zullen er geen kerkdiensten in de Dorpskerk gehouden worden.  

Persoonlijk huisbezoek is met in acht neming van hygiëne maatregelen wel mogelijk. Dus als u daar behoefte aan heeft, kunt u een beroep blijven doen op ons.

We wensen vooral degenen die zich vanwege hun gezondheid bedreigd voelen en degenen op wie nu extra taken rusten veel moed en sterkte toe.
We hopen dat deze maatregelen tot gevolg hebben, dat de besmettingen afnemen en zo min mogelijk mensen treffen. Dan kunnen we elkaar hopelijk weer snel op de vertrouwde manier begroeten en samenkomen rondom Gods Woord.

Tot besluit de woorden die we elke zondag aan het begin van de dienst horen:
Weest bemoedigd in het vertrouwen, dat onze hulp is in de naam van Heer, die hemel en aarde gemaakt heeft. Die trouw is in eeuwigheid en niet loslaat het werk dat Hij begon.

Vriendelijke groet, namens de kerkenraad,
ds. Erika Dibbets
 
terug

Viering Dorpskerk

24 oktober 2021
10.00 uur
Ds. Erika Dibbets-van der Roest

Geen maximum aan kerkbezoekers, er wordt wel geventileerd tijdens de viering

Kerkomroep, luisteren en kijken, klik hier 

Collecte
U kunt uw gift als vervanging van uw bijdrage in de collecte overmaken op rekeningnummers:
Kerkrentmeesters van de Protestantse Gemeente Schipluiden
NL08 RABO 0146 8315 27
Diaconie van de Protestantse Gemeente Schipluiden en Zending
NL83 RABO 0146 8315 35.