Basiscatechese

Voor jongeren tot 14 jaar is er op woensdagavond 13 oktober om 19.00 uur in de Kajuit de mogelijkheid om meer te leren over de betekenis van wat we doen in de kerk. Het zal je helpen om het te begrijpen, te waarderen en je kunt ontdekken wat je er zelf aan hebt. Bijvoorbeeld: wat betekent het dat je gedoopt bent? Wat was daarvan de bedoeling? Als je het vervelend vindt, dat je in de kerkdienst alleen maar mag luisteren, heb je tijdens de catechese de kans om te zeggen wat je denkt en je vragen te stellen. Zo vorm je je eigen mening en kun je groeien in geloof. Van harte welkom! Voor meer informatie kun je contact opnemen met ds. Dibbets.
terug

Viering Dorpskerk

24 oktober 2021
10.00 uur
Ds. Erika Dibbets-van der Roest

Geen maximum aan kerkbezoekers, er wordt wel geventileerd tijdens de viering

Kerkomroep, luisteren en kijken, klik hier 

Collecte
U kunt uw gift als vervanging van uw bijdrage in de collecte overmaken op rekeningnummers:
Kerkrentmeesters van de Protestantse Gemeente Schipluiden
NL08 RABO 0146 8315 27
Diaconie van de Protestantse Gemeente Schipluiden en Zending
NL83 RABO 0146 8315 35.