Afwezig

Van 4 t/m 25 juli is ds. Dibbets vrijgesteld van werkzaamheden in verband met vakantie. Indien er in die periode een predikant nodig is, kunt u contact opnemen met ouderling broeder Leopold Scholtz (tel. 015-889 80 36 of 06-16 39 77 41). Lief en leed, dat om vermelding vraagt in de zondagsbrief graag doorgeven aan: zondagsbrief@protestantschipluiden.nl
terug

Viering Dorpskerk

zondag 3 juli 2022 
10.00 uur, Dorpskerk 
Ds. E. Dibbets-van der Roest
Uitvliegdienst groet 8

Orde van dienst, volgt nog
 
Kerkomroep, luisteren en kijken, klik hier 

Collecte
U kunt uw gift als vervanging van uw bijdrage in de collecte overmaken op rekeningnummers:
Kerkrentmeesters van de Protestantse Gemeente Schipluiden
NL08 RABO 0146 8315 27
Diaconie van de Protestantse Gemeente Schipluiden en Zending
NL83 RABO 0146 8315 35.