Afsluiting startweekend zondagavond 9 september

Als afsluiting van het startweekend is er zondagavond 9 september om 19.00 uur een bijeenkomst in het Baken georganiseerd door de Praise commissie. We willen met elkaar nadenken over het thema van het startweekend: "Een goed gesprek". Wat verstaan we onder een goed gesprek? Wanneer is een gesprek zinvol, of heeft een gesprek diepgang, en met wie hebben we graag een goed gesprek? Samen hopen we hierover na te denken en onze uitgangstekst is: Hebr. 4 : 16.
Laten we zonder schroom naderen tot de troon van de Genadige waar we telkens als we hulp nodig hebben, barmhartigheid en Genade vinden.
Voor deze avond hebben wij een spreker uitgenodigd, de heerJan van der Voort (spreker van een Bijbelschool).
 
We hopen velen van u te ontmoeten, samen te zingen, onze Heer alle eer geven en misschien met elkaar een "goed gesprek" aan te gaan.
terug

Viering Dorpskerk

Dorpskerk, 9 mei 2021
10.00 uur
Ds. D. Verboom uit Leiden
Orde van dienst, klik hier

Dorpskerk, 13 mei 2021
09.30 uur Hemelvaartsdag
Ds. E. Dibbets-van der Roest
Orde van dienst, volgt nog

Kerkomroep, luisteren en kijken, klik hier 

Kerkbezoek tot maximaal 30 personen.

Collecte
U kunt uw gift als vervanging van uw bijdrage in de collecte overmaken op rekeningnummers:
Kerkrentmeesters van de Protestantse Gemeente Schipluiden
NL08 RABO 0146 8315 27
Diaconie van de Protestantse Gemeente Schipluiden en Zending
NL83 RABO 0146 8315 35.