Actie vakantietas

Dit jaar willen wij ons ook weer inzetten om kinderen uit kwetsbare gezinnen, hier in Schipluiden, een vakantietas te overhandigen. We doen dit voor het 3e jaar i.s.m. SWMD, die gezinnen aanwijst. De vakantietas is bedoeld voor kinderen die meestal niet op vakantie kunnen. We vullen de tasjes met puzzels, leesboekjes, stiften, kleurpotloden, een vlieger, een bal enz. enz. Nu willen we u vragen om mee te denken over de inhoud en daadwerkelijk iets te schenken. U kunt het inleveren bij Trudi Bouwmeester (Westlander 67) of Ton en Emmy v.d. Eijk (Dorpsstraat 53). We hopen dat we jongens en meisjes in de leeftijd van 1 tot 13 jaar blij kunnen maken!
 
terug

Viering Dorpskerk

zondag 3 juli 2022 
10.00 uur, Dorpskerk 
Ds. E. Dibbets-van der Roest
Uitvliegdienst groet 8

Orde van dienst, volgt nog
 
Kerkomroep, luisteren en kijken, klik hier 

Collecte
U kunt uw gift als vervanging van uw bijdrage in de collecte overmaken op rekeningnummers:
Kerkrentmeesters van de Protestantse Gemeente Schipluiden
NL08 RABO 0146 8315 27
Diaconie van de Protestantse Gemeente Schipluiden en Zending
NL83 RABO 0146 8315 35.