Actie Kerkbalans komt er weer aan! 

De voorbereidingen zijn weer in volle gang en de vrijwilligers van het bezorgteam staan al te trappelen! In de week van 15 – 22 januari worden de enveloppen bij u bezorgd. De vrijwilliger(ster) zal rekening houden met het Corona protocol. In de envelop kunt u o.a. een antwoordstrookje vinden waarop u kunt aangeven wat u wilt bijdragen in 2022. De antwoordenvelop wordt bij u opgehaald in de week van 22 – 29 januari.
Het thema voor 2022 is: GEEF VANDAAG VOOR DE KERK VAN MORGEN. Hoewel deze actie landelijk is, zijn alle bijdragen bestemd voor onze eigen Protestantse gemeente in Schipluiden. Uw bijdrage maakt het mogelijk dat kerkenwerk door kan gaan.
 
terug