….CLUB NIEUWS…

Op vrijdag 19 november is er weer een clubavond voor de groepen  6-7-8   We gaan een herfst knutsel maken èn misschien komt er ook nog een proeverij. We beginnen om 19.00 uur en om 20.15 uur is het afgelopen. We gaan er vanuit dat als je verkouden bent of je niet lekker voelt dat je dan thuis blijft en de volgende keer er weer bij bent.
Groetjes van Trudi, Dorien en Wil
terug

Viering Dorpskerk

Dorpskerk, zondag 12 december
10.00 uur        Ds. Renske Oldeboom

Orde van dienst 


Lees de aangescherpte regels onder het kopje Covid 19. We zitten op 1,5 meter van elkaar met steeds een bank ertussen, zo is er ruimte voor maximaal 66 personen.

Kerkomroep, luisteren en kijken, klik hier 

Collecte
U kunt uw gift als vervanging van uw bijdrage in de collecte overmaken op rekeningnummers:
Kerkrentmeesters van de Protestantse Gemeente Schipluiden
NL08 RABO 0146 8315 27
Diaconie van de Protestantse Gemeente Schipluiden en Zending
NL83 RABO 0146 8315 35.