‘De dag van het jodendom’ op zondag 16 januari

Het is goed om te bedenken dat er een bijzondere band bestaat tussen jodendom en christen­dom. Sterker nog: het christendom heeft zijn bedding in het jodendom, het is vanuit het jodendom ontstaan! Jezus was zelf een Joodse jongen en dat geldt ook voor zijn apostelen. Niet voor niets bevat het Nieuwe Testament veel verwijzingen naar en citaten uit de Joodse bijbel (de Tenach, voor ons het Oude Testament). Door kennis te nemen van het jodendom leren we wellicht ons eigen geloof, het christendom, beter te begrijpen.
De pastoraatsgroep van de H. Jacobuskerk in Schipluiden heeft het initiatief genomen om er aandacht aan te besteden op zondag 16 januari 2022. Onder voorbehoud zal er na de dienst koffie gedronken worden met aansluitend om 11.00 uur in de Schelp een inleiding door Paul Mantelaers over het jodendom. Dan om 12.30 uur: Lunch in de Schelp.
Om 14.00 uur: Vertrek van Schipluiden naar Den Haag (met auto’s). 15.00 uur: Bezoek aan de synagoge van de Liberaal Joodse Gemeente in Den Haag. Aanmelden is alleen dit weekend (voor 10 januari) mogelijk bij het secretariaat van de H. Jacobuskerk te Schipluiden, per tele­foon (015-380 1810) of per e-mail (schipluiden@onzelievevrouwvansion.nl).
 
De Oecumenische viering begint om (let op!) 9.15 uur  in de H. Jacobuskerk te Schipluiden met als voorganger ds. Renske Oldenboom, studentenpastor in Delft. De dienst is digitaal (alleen geluid!) te volgen via kerkomroep, maar zoals de regels nu gelden mogen er ook maximaal 50 bezoekers in de kerk aanwezig zijn. Daarvoor is het nodig zich tevoren aan te melden bij het parochiesecretariaat. Per tele­foon (015-3801810) of per e-mail (schipluiden@onzelievevrouwvansion.nl).
Voor nadere informatie over het verdere programma van de dag kunt u ook daar terecht. U zult tijdig worden geïnformeerd over de coronamaatregelen die op 16 januari van kracht zullen zijn en de gevolgen daarvan.
 
terug