40-dagentijd kalender

Zondag 10 maart is de eerste zondag van de 40 dagentijd. Het thema voor dit jaar is: “Een nieuw begin”. We leven toe naar een feest van een nieuw begin: Pasen. Jezus liefde leert ons dat we steeds weer een nieuwe start kunnen maken.
Dit jaar is er ook weer een 40 dagentijd kalender. Deze leidt u dag voor dag door de 40 dagentijd heen, van Aswoensdag tot en met Pasen. De kalender bevat gebeden, gedichten en korte meditaties voor bezinning en inspiratie bij het thema “Een nieuw begin”. De kalender is gratis te bestellen via www.kerkinactie.nl/40dagentijd
terug

Viering Dorpskerk

Dorpskerk, zondag 31 oktober
10.00 uur        Ds. E. Dibbets-van der Roest
17.00 uur        Pastor C. Stok, Taizé viering
 
Dorpskerk, woensdag 3 november
19.30 uur        Ds. E. Dibbets-van der Roest, Dankstond

Geen maximum aan kerkbezoekers, er wordt wel geventileerd tijdens de viering

Kerkomroep, luisteren en kijken, klik hier 

Collecte
U kunt uw gift als vervanging van uw bijdrage in de collecte overmaken op rekeningnummers:
Kerkrentmeesters van de Protestantse Gemeente Schipluiden
NL08 RABO 0146 8315 27
Diaconie van de Protestantse Gemeente Schipluiden en Zending
NL83 RABO 0146 8315 35.