12+ zondagmiddag activiteit

Vanuit de overheid en de kerk mogen we weer bij elkaar komen. Wel zullen we ons aan de andere regels houden, zoals 1,5 meter afstand en bij verplaatsing een mondkapje op.
Ook willen we je vragen om, voor zo ver mogelijk, zelf naar de kerk te komen. Word je toch door iemand gebracht/gehaald, verzoeken wij die persoon niet mee naar binnen te gaan. Als je in de appgroep zit kan je daar meer informatie vinden of vragen stellen. Je kunt ook Esther een berichtje sturen of bellen (0611922353).
terug

Viering Dorpskerk

Dorpskerk, 9 mei 2021
10.00 uur
Ds. D. Verboom uit Leiden
Orde van dienst, volgt nog

Dorpskerk, 13 mei 2021
09.30 uur Hemelvaartsdag
Ds. E. Dibbets-van der Roest
Orde van dienst, volgt nog

Kerkomroep, luisteren en kijken, klik hier 

Kerkbezoek tot maximaal 30 personen.

Collecte
U kunt uw gift als vervanging van uw bijdrage in de collecte overmaken op rekeningnummers:
Kerkrentmeesters van de Protestantse Gemeente Schipluiden
NL08 RABO 0146 8315 27
Diaconie van de Protestantse Gemeente Schipluiden en Zending
NL83 RABO 0146 8315 35.