12+ nevendienst

Vanaf 27 september zal de 12+ nevendienst weer wekelijks plaatsvinden! Om het in deze tijden zo veilig mogelijk te maken zal er links achter in de kerk een ‘tienerbank’ worden gereserveerd. Doordat de jongeren achterin de kerk zitten kunnen ze voor en na de preek, samen met een van de leiding, naar hun eigen ruimte gaan, zonder dat ze dicht langs andere mensen hoeven te lopen. De leiding is deze keer in handen van Danielle Voogt.
 
terug

Viering Dorpskerk

Dorpskerk, 25 juli 2021
10.00 uur
Ds. Erika Dibbets-van der Roest

Orde van dienst, klik hier

Kerkbezoek tot maximaal 66 personen.

Kerkomroep, luisteren en kijken, klik hier 

Collecte
U kunt uw gift als vervanging van uw bijdrage in de collecte overmaken op rekeningnummers:
Kerkrentmeesters van de Protestantse Gemeente Schipluiden
NL08 RABO 0146 8315 27
Diaconie van de Protestantse Gemeente Schipluiden en Zending
NL83 RABO 0146 8315 35.