Warmen truien zondag!

Met een (extra) warme trui naar de oecumenische viering in de Dorpskerk!

Op zondag 26 januari a.s. is er om 10.00 uur een oecumenische viering in de Dorpskerk. Deze viering, waarin Paul Mantelaers zal voorgaan, staat in het teken van duurzaamheid. Maar dit jaar staat deze zondag (de 3de zondag van het jaar) voor het eerst (ook) in het teken van het Woord van God. Paus Franciscus heeft ertoe besloten om dit thema een vaste plaats te geven in de liturgische kalender om zodoende meer aandacht te vestigen op de Bijbel. Het ligt voor de hand beide thema’s met elkaar te verbinden door ons af te vragen: hoe kan de Bijbel ons inspireren tot meer duurzaamheid? Die vraag zal tijdens de viering centraal staan.
Ook kerken worden ertoe uitgedaagd duurzamer en groener te worden. In het kader van ”is onze kerk een groene kerk?” willen we van de oecumenische dienst op 26 januari ook een ‘warme truien dienst’ maken. De verwarming zal niet zo hoog staan als anders. Natuurlijk warmen we ons aan elkaars aanwezigheid en kunnen we extra warmte opwekken door veel te zingen. Maar we nodigen iedereen er ook toe uit om een plaid mee te nemen en/of een dikke trui aan te trekken!

Dat we er met elkaar, en met God in ons hart, maar een betekenisvolle, hartverwarmende viering van mogen maken!
 
 
terug

Dorpskerk

Zaterdag 4 juli 2020 om 10.30 uur
Dankdienst voor het leven van Joke Brik
te beluisteren via de Kerkomroep
Kerkomroep, klik hier
Liturgie, klik hier

Zondag 5 juli 2020 om 10.00 uur       
Ds. Erika Dibbets-van der Roest
Overvliegdienst en Bevestiging Jeugdouderlingen
te beluisteren via de Kerkomroep

Kerkomroep, klik hier
Orde van dienst 5 juli 2020, klik hier
Live meekijken, klik hier
Protocol Kerkbezoek juli 2020, klik hier
  
Collecte
U kunt uw gift als vervanging van uw bijdrage in de collecte overmaken op rekeningnummers:
Kerkrentmeesters van de Protestantse Gemeente Schipluiden
NL08 RABO 0146 8315 27
Diaconie van de Protestantse Gemeente Schipluiden en Zending
NL83 RABO 0146 8315 35.