Viering Dorpskerk via Kerkomroep zondag 17 mei a.s.

Kerkomroep, klik hier
Orde van dienst, de liturgie klik hier

Zondag 17 mei 2020 kunt u via de Kerkomroep luisteren naar een viering vanuit de Dorpskerk te Schipluiden. De viering begint om 10.00 uur en wordt voorgegaan door ds. J. Aarnoudse uit Dordrecht
terug

Dorpskerk

Zondag 31 mei 2020 om 10.00 uur       
Ds. Erika Dibbets-van der Roest
te beluisteren via de Kerkomroep

Kerkomroep, klik hier
Orde van dienst 31 mei 2020, klik  
  
Collecte
U kunt uw gift als vervanging van uw bijdrage in de collecte overmaken op rekeningnummers:
Kerkrentmeesters van de Protestantse Gemeente Schipluiden
NL08 RABO 0146 8315 27
Diaconie van de Protestantse Gemeente Schipluiden en Zending
NL83 RABO 0146 8315 35.