Viering Dorpskerk via Kerkomroep zondag 17 mei a.s.

Kerkomroep, klik hier
Orde van dienst, de liturgie klik hier

Zondag 17 mei 2020 kunt u via de Kerkomroep luisteren naar een viering vanuit de Dorpskerk te Schipluiden. De viering begint om 10.00 uur en wordt voorgegaan door ds. J. Aarnoudse uit Dordrecht
terug

Dorpskerk

Zondag 9 augustus 2020 om 10.00 uur 
Ds. Erika Dibbets-van der Roest
Bevestigen Ouderlingen
te beluisteren via de Kerkomroep

Kerkomroep, klik hier
Orde van dienst 9 augustus 2020, klik hier
Live meekijken, klik hier
  
Collecte
U kunt uw gift als vervanging van uw bijdrage in de collecte overmaken op rekeningnummers:
Kerkrentmeesters van de Protestantse Gemeente Schipluiden
NL08 RABO 0146 8315 27
Diaconie van de Protestantse Gemeente Schipluiden en Zending
NL83 RABO 0146 8315 35.