Verkiezing ambtsdragers

Als het goed is, ontvangt u deze week een brief met het verzoek om namen voor te dragen voor de verkiezing van ambtsdragers. Vriendelijk verzoek om te reageren voor 15 november. Herkiesbaar zijn: Trudi Bouwmeester als wijkouderling (voor 2 jaar); Aria van Leerdam als diaken; Klaas van Leeuwen stelt zich verkiesbaar als waarnemend scriba. Hij legt dan zijn gedeelde functie als ouderling voor de ouderen neer. Aftredend zijn Adri van Schie (ouderling-KRM, voorzitter CvK); Trudie van Velzen en Karin van Leeuwen (wijkouderling ouderen). De volgende vacatures zien we graag weer opnieuw ingevuld: 2x Ouderling Kerkrentmeester; 2x Wijkouderling voor ouderen; 1x Ouderling-scriba. Graag ook uw voorbede voor de kerkenraad, want kerk zijn we samen.
terug

Viering Dorpskerk

 
Dorpskerk
zondag 6 december 2020
10.00 uur
Ds. Erika Dibbets-van der Roest
2e Advent

Orde van dienst zondag 2 december, klik ?
Kerkomroep, luisteren en kijken, klik hier 

Collecte
U kunt uw gift als vervanging van uw bijdrage in de collecte overmaken op rekeningnummers:
Kerkrentmeesters van de Protestantse Gemeente Schipluiden
NL08 RABO 0146 8315 27
Diaconie van de Protestantse Gemeente Schipluiden en Zending
NL83 RABO 0146 8315 35.