Verfwerk kerk en nieuwe staanders fietsenstalling

Het verfwerk van de kerk, de toren, Het Baken (voorheen Het Anker) en van de pastorie is klaar. Als u de kerk binnenstapt let dan eens op de buitendeuren, alle deuren zijn strak in de lak gezet, de glans komt je tegemoet. Ook de pastorie heeft een grondige verfbeurt gehad, veel houtrot in de kozijnen van de gebouwen is met twee componenten materiaal grondig gerepareerd. Een grote klus, voor de komende jaren zullen we er voor zorgen dat het verfwerk goed wordt bijgehouden. De staanders waarop het dak van de fietsenstalling rust vertonen al jaren scheuren, het roestige ijzerwerk in het hout zet uit, sommige staanders vertonen zelfs houtrot. We hebben besloten dat de staanders in de komende maanden vernieuwd zullen worden, uitgevoerd in hardhout op nieuwe betonnen voeten (poeren). De verbinding van de houten staanders met de poeren zijn roestvrij stalen buizen die niet roesten. Een constructie die nauwelijks meer onderhoud nodig heeft. De bestaande staanders zullen door het tuinteam worden verwijderd, het dak zal worden gestut hierna zal de aannemer de nieuwe staanders plaatsen. Als laatste komen de schilders het geheel weer in de verf zetten. 
 
terug

Dorpskerk

Zaterdag 4 juli 2020 om 10.30 uur
Dankdienst voor het leven van Joke Brik
te beluisteren via de Kerkomroep
Kerkomroep, klik hier
Liturgie, klik hier

Zondag 5 juli 2020 om 10.00 uur       
Ds. Erika Dibbets-van der Roest
Overvliegdienst en Bevestiging Jeugdouderlingen
te beluisteren via de Kerkomroep

Kerkomroep, klik hier
Orde van dienst 5 juli 2020, klik hier
Live meekijken, klik hier
Protocol Kerkbezoek juli 2020, klik hier
  
Collecte
U kunt uw gift als vervanging van uw bijdrage in de collecte overmaken op rekeningnummers:
Kerkrentmeesters van de Protestantse Gemeente Schipluiden
NL08 RABO 0146 8315 27
Diaconie van de Protestantse Gemeente Schipluiden en Zending
NL83 RABO 0146 8315 35.