Vastenwandelingen

We begrijpen dan ook dat mensen liever op eigen houtje gaan wandelen. Zolang de maatregelen niet versoepeld worden, is er na afloop geen koffiedrinken. Mocht er een besluit genomen moeten worden om de wandelingen alsnog niet door te laten gaan, dan zullen we u daarover berichten via de communicatiemiddelen waarover we beschikken. Laten we hopen dat het niet zover hoeft te komen.
De wandelingen zullen telkens plaatsvinden op maandag-, donderdag- en zaterdagmorgen.
terug