Vakantie

Ds. Dibbets is vrijgesteld van werkzaamheden t/m 26 juli. Als er in die tijd een predikant nodig is, kunt u contact opnemen met Klaas van Leeuwen via het mailadres van de scriba of één van de andere wijkouderlingen. Ziekenhuisopnames en dergelijke berichten graag ook aan hen doorgeven, zodat de gemeenteleden met u kunnen meeleven.
terug

Dorpskerk

Zondag 2 augustus 2020 om 10.00 uur 
Ds. Erika Dibbets-van der Roest
te beluisteren via de Kerkomroep

Kerkomroep, klik hier
Orde van dienst 2 augustus 2020, klik hier
  
Collecte
U kunt uw gift als vervanging van uw bijdrage in de collecte overmaken op rekeningnummers:
Kerkrentmeesters van de Protestantse Gemeente Schipluiden
NL08 RABO 0146 8315 27
Diaconie van de Protestantse Gemeente Schipluiden en Zending
NL83 RABO 0146 8315 35.