Vakantie

Ds. Dibbets is vrijgesteld van werkzaamheden t/m 26 juli. Als er in die tijd een predikant nodig is, kunt u contact opnemen met Klaas van Leeuwen via het mailadres van de scriba of één van de andere wijkouderlingen. Ziekenhuisopnames en dergelijke berichten graag ook aan hen doorgeven, zodat de gemeenteleden met u kunnen meeleven.
terug

Viering Dorpskerk

 
Dorpskerk, Zondag 24 januari 2021
Oecumenische viering

10.00 uur
Ds. Erika Dibbets-van der Roest

Orde van dienst zondag 24 januari 2021, klik hier
Kerkomroep, luisteren en kijken, klik hier 

Alle vieringen zijn ZONDER bezoekers

Collecte
U kunt uw gift als vervanging van uw bijdrage in de collecte overmaken op rekeningnummers:
Kerkrentmeesters van de Protestantse Gemeente Schipluiden
NL08 RABO 0146 8315 27
Diaconie van de Protestantse Gemeente Schipluiden en Zending
NL83 RABO 0146 8315 35.