Uitnodiging Kindervertelviering zondag 4 november a.s.

Tijdens de bijeenkomst wordt een (spiegel)verhaal uit de bijbel op een speelse manier verteld. Aankomende zondag 4 november wordt het verhaal van ‘het kleine poortje’ voorgelezen. Een heel, klein poortje waar een joekel van een kameel door heen moet. Gaat dat ooit passen??
De bijeenkomst begint om 10:30 uur en is in de H. Jacobuskerk te Schipluiden. Ook ouders en opa’s of oma’s zijn natuurlijk van harte welkom! Vanuit de Dorpskerk gaan er ook een aantal kinderen naar de kindervertelviering. Wilt u dat uw zoon of dochter meegaat naar de kindervertelviering en zelf de kerkdienst in de Dorpskerk bijwonen? Dan brengt u uw kind voorafgaand aan de kerkdienst naar het Baken. Vanaf daar vertrekken we om 10:10 uur naar de H. Jacobuskerk. We verwachten om kwart over 11 weer terug te zijn in de Dorpskerk. Voor de overige basisschoolgroepen is er in de Dorpskerk kindernevendienst.
Voor meer informatie kunt u terecht bij Caroline Mostert (carolinemostert@gmail.com).
terug

Dorpskerk

Zondag 31 mei 2020 om 10.00 uur       
Ds. Erika Dibbets-van der Roest
te beluisteren via de Kerkomroep

Kerkomroep, klik hier
Orde van dienst 31 mei 2020, klik  
  
Collecte
U kunt uw gift als vervanging van uw bijdrage in de collecte overmaken op rekeningnummers:
Kerkrentmeesters van de Protestantse Gemeente Schipluiden
NL08 RABO 0146 8315 27
Diaconie van de Protestantse Gemeente Schipluiden en Zending
NL83 RABO 0146 8315 35.