Twee fotoboeken vol.....

Uit de nalatenschap van mevrouw Annie van Leeuwen–Westerman kregen we van haar docher Jacqueline van der Kooij twee dikke mappen met foto’s en beschrijvingen van activiteiten in onze kerk en dan met name het behandelen van het avondmaalslaken en de jaarlijkse poetsbeurt van de koperen kronen. Als blijk van waardering voor het werk van mevrouw Van Leeuwen heeft Maartje van der Kooij deze fotoboeken samengesteld, opnames van pakweg 20 jaar geleden. Op een prachtige manier geven de afbeeldingen weer wat er al jarenlang aan niet alledaagse activiteiten in onze kerk worden uitgevoerd, een historisch document. We zullen deze mappen in juni en juli ter inzage leggen in Het Baken zodat u ze na de dienst bij het koffiedrinken eens rustig kunt doorbladeren.
 
terug