Taizé viering in de Dorpskerk

Taizé viering in de Dorpskerk
Op zondagmiddag 24 november 2019 zal er weer een Taizéviering worden gehouden in de Dorpskerk te Schipluiden. De aanvang is 17.00 uur ’s middags. De viering zal worden geleid door pastor Paul Mantelaers uit Schipluiden. De samenkomst kenmerkt zich door Taizé liederen, stiltes, een korte gedachte en de mogelijkheid een kaars aan te steken. Een eeuwenoude kerk maakt de sfeer compleet. Een cantorij zorgt samen met muzikale ondersteuning voor de begeleiding. Wie mee wil zingen wordt hierbij van harte uitgenodigd om 16.00 uur aanwezig te zijn. De volgende vieringen zijn gepland op 26 januari 2020 en 23 februari 2020.
Een klein uur van rust, van meditatieve gebedsliederen, van de symboliek van het licht, van gebeden. Een verstillend moment om tot jezelf te komen. Om in de eenvoud van het avondgebed ook God te vinden, te ontmoeten.
terug

Dorpskerk

Zaterdag 4 juli 2020 om 10.30 uur
Dankdienst voor het leven van Joke Brik
te beluisteren via de Kerkomroep
Kerkomroep, klik hier
Liturgie, klik hier

Zondag 5 juli 2020 om 10.00 uur       
Ds. Erika Dibbets-van der Roest
Overvliegdienst en Bevestiging Jeugdouderlingen
te beluisteren via de Kerkomroep

Kerkomroep, klik hier
Orde van dienst 5 juli 2020, klik hier
Live meekijken, klik hier
Protocol Kerkbezoek juli 2020, klik hier
  
Collecte
U kunt uw gift als vervanging van uw bijdrage in de collecte overmaken op rekeningnummers:
Kerkrentmeesters van de Protestantse Gemeente Schipluiden
NL08 RABO 0146 8315 27
Diaconie van de Protestantse Gemeente Schipluiden en Zending
NL83 RABO 0146 8315 35.