Verfwerk kerk en pastorie; herstel van automatiek luidklok

Hoewel in de zomermaanden de activiteiten van de Kerkrentmeesters wat minder waren ging het werk rond en in de kerk gewoon door. Allereerst is het verfwerk van kerk, toren en pastorie begin deze maand gestart. U hebt de hoogwerker op het plein gezien, hiermee kunnen de schilders goed bij de gebouwen. Omdat de kerk een rijksmonument is krijgen we een onderhoudssubsidie van de overheid, dit jaar wordt de subsidie besteed aan het schilderwerk. Ook de fietsenstalling zal dan onder handen worden genomen.
Een paar zondagen moest Joop Meeuwisse de klok weer ouderwets met de hand luiden, het mechanisme dat met een druk op de knop het luiden regelde, deed het niet meer. Na onderzoek van de fa. Elderhorst uit Zoeterwoude bleek er een tandwieltje beschadigd te zijn. Het tandwieltje is vervangen en luiden van de klok is geen handwerk meer.
terug

Dorpskerk

Zaterdag 4 juli 2020 om 10.30 uur
Dankdienst voor het leven van Joke Brik
te beluisteren via de Kerkomroep
Kerkomroep, klik hier
Liturgie, klik hier

Zondag 5 juli 2020 om 10.00 uur       
Ds. Erika Dibbets-van der Roest
Overvliegdienst en Bevestiging Jeugdouderlingen
te beluisteren via de Kerkomroep

Kerkomroep, klik hier
Orde van dienst 5 juli 2020, klik hier
Live meekijken, klik hier
Protocol Kerkbezoek juli 2020, klik hier
  
Collecte
U kunt uw gift als vervanging van uw bijdrage in de collecte overmaken op rekeningnummers:
Kerkrentmeesters van de Protestantse Gemeente Schipluiden
NL08 RABO 0146 8315 27
Diaconie van de Protestantse Gemeente Schipluiden en Zending
NL83 RABO 0146 8315 35.