Pelgrimeren naar Pasen Pelgrimeren naar Pasen
In Midden-Delfland zal er in de veertigdagentijd dagelijks een wandeling gemaakt worden als voorbereiding op het feest van Pasen, uitgezonderd de zondagen. Tijdens de wandeling is er gelegenheid tot ontmoeting en bezinning. Start is telkens om 9.00 uur in één van de parochiecentra in Maasland, Den Hoorn of Schipluiden. Iemand opent daar met een kort liturgisch moment, lezing van de dag, een lied en/of een gebed. De versoberingsbus staat klaar voor uw bijdrage aan de vastenactie. Hier vermelden we alleen de data waarop er in Schipluiden wordt gewandeld. Komende week gebeurt dat op woensdag 6 maart, zaterdag 9 maart en zaterdag 16 maart. Start in de Schelp. Na afloop is er koffie en thee. Een mooiegelegenheid om de oecumene te versterken.
terug