Geannuleerd - Orgel en trombone ontmoeten elkaar in Dorpskerk Schipluiden

Zondag, 22 maart, verlenen Joram van Ketel (trombone) en Iddo van der Giessen (orgel) hun medewerking aan een Benefietconcert, die gehouden wordt in de Dorpskerk te Schipluiden. Het programma dat Joram en Iddo deze middag brengen is leuk, divers en toegankelijk met onder andere stukken van Händel, Bach, Karg-Elert en Reger. Na het concert is er gelegenheid hen te ontmoeten onder het genot van een drankje in Het Baken naast de Kerk. Van harte welkom!
Plaats en tijd: Dorpskerk, Schipluiden, zondag 22 maart, 16.00 – 17.30u
Entree: € 15,-- (incl. 1 consumptie)
Info: Marianne van Tielen  tel.0612368837
 
terug

Viering Jacobuskerk (Dorpskerk gesloten)

Zondag 20 september 2020 om 10.00 uur 
Ds. E. Dibbets-van der Roest
Oecumenische viering in de Jacobuskerk,
vooraf opgeven via Schipluiden@onzelievevrouwvansion.nl

Protocol 150 cm Dorpskerk, klik hier
Kerkomroep, klik hier, kies voor de Jacobuskerk
Liturgie Vredesdienst, klik hier
 
Collecte
U kunt uw gift als vervanging van uw bijdrage in de collecte overmaken op rekeningnummers:
Kerkrentmeesters van de Protestantse Gemeente Schipluiden
NL08 RABO 0146 8315 27
Diaconie van de Protestantse Gemeente Schipluiden en Zending
NL83 RABO 0146 8315 35.