Nieuwjaarsviering PCOB/KBO in Schipluiden


De nieuwjaarsbijeenkomst van de PCOB en KBO afdelingen Schipluiden wordt op woensdag 10 januari gehouden in de Dorpskerk te Schipluiden. De kerkdienst begint om 9.30 uur in de Dorpskerk met als voorganger Pastor P. Mantelaers en met medewerking van het ouderenkoor o.l.v. de heer J. Duijndam. Organist Mevrouw J.Bouwmeester-Koole. Na afloop van de dienst is er gelegenheid om elkaar Nieuwjaar te wensen in het Baken, het zijgebouw van de Dorpskerk.  Voor degenen die niet naar de dienst kunnen is het Baken vanaf 10.00 uur geopend en kunnen zij ook als de dienst is afgelopen elkaar Nieuwjaar wensen
terug

Dorpskerk

Zondag 2 augustus 2020 om 10.00 uur 
Ds. Erika Dibbets-van der Roest
te beluisteren via de Kerkomroep

Kerkomroep, klik hier
Orde van dienst 2 augustus 2020, klik hier
  
Collecte
U kunt uw gift als vervanging van uw bijdrage in de collecte overmaken op rekeningnummers:
Kerkrentmeesters van de Protestantse Gemeente Schipluiden
NL08 RABO 0146 8315 27
Diaconie van de Protestantse Gemeente Schipluiden en Zending
NL83 RABO 0146 8315 35.