Nieuwjaarsviering PCOB/KBO in Schipluiden Nieuwjaarsviering PCOB/KBO in Schipluiden

De nieuwjaarsbijeenkomst van de PCOB en KBO afdelingen Schipluiden wordt op woensdag 10 januari gehouden in de Dorpskerk te Schipluiden. De kerkdienst begint om 9.30 uur in de Dorpskerk met als voorganger Pastor P. Mantelaers en met medewerking van het ouderenkoor o.l.v. de heer J. Duijndam. Organist Mevrouw J.Bouwmeester-Koole. Na afloop van de dienst is er gelegenheid om elkaar Nieuwjaar te wensen in het Baken, het zijgebouw van de Dorpskerk.  Voor degenen die niet naar de dienst kunnen is het Baken vanaf 10.00 uur geopend en kunnen zij ook als de dienst is afgelopen elkaar Nieuwjaar wensen
terug