Nieuwe maatregelen per 28 september 2020

Dit zijn de belangrijkste regels voor het kerkbezoek.
Indien u verkouden bent, verhoging hebt, kort geleden in het buitenland bent geweest, iemand in uw nabije omgeving hebt met corona-gerelateerde klachten: blijf thuis.
Bij binnenkomst in de kerk worden naam en adresgegevens genoteerd en bewaard voor zolang nodig is.
Desinfecterende handgel wordt aangereikt.
Zitplaatsen worden aangewezen.
Advies is om een mondmasker te dragen bij binnenkomst totdat u op uw zitplaats heeft plaatsgenomen en wanneer u weer van uw zitplaats opstaat.
Maak geen gebruik van de garderobe.
Samenzang is niet toegestaan. Er zal een klein groepje voorin zingen.
Bijdragen aan de collecten kunnen bij de uitgang in de daarvoor bestemde bussen worden gedaan.
In oktober zal er geen koffiedrinken zijn.
terug

Viering Dorpskerk

 
Dorpskerk, Zondag 24 januari 2021
Oecumenische viering

10.00 uur
Ds. Erika Dibbets-van der Roest

Orde van dienst zondag 24 januari 2021, komt nog
Kerkomroep, luisteren en kijken, klik hier 

Alle vieringen zijn ZONDER bezoekers

Collecte
U kunt uw gift als vervanging van uw bijdrage in de collecte overmaken op rekeningnummers:
Kerkrentmeesters van de Protestantse Gemeente Schipluiden
NL08 RABO 0146 8315 27
Diaconie van de Protestantse Gemeente Schipluiden en Zending
NL83 RABO 0146 8315 35.