Maandafsluiting in Akkerleven 29 maart 2019 Maandafsluiting in Akkerleven 29 maart 2019

Tijdens de oecumenische maandsluiting van 22 februari 2019 in Akkerleven, hebben we een aantal gemeenteleden welkom mogen heten. De bewoners van Akkerleven hebben dit zeer op prijs gesteld en de gemeenteleden hebben de maandsluiting positief ervaren! 
Vrijdag 29 maart a.s. is er weer een maandsluiting. Ook bij deze maandsluiting is iedereen van harte uitgenodigd. De viering begint om 15.00 uur en duurt ongeveer 45 minuten. We sluiten af met een kop koffie of thee!  Tot vrijdag 29 maart!
 

 
Vooraankondiging 40-dagen campagne Vooraankondiging 40-dagen campagne

De 40-dagentijd gaat beginnen. Het is de voorbereiding voor het Paasfeest. De versoberingstijd is het moment om je bewust te zijn van wat er allemaal speelt in de wereld. En dat we stilstaan bij het lijden en de nood van onze naaste. Dat gaan we ook dit jaar weer doen met de versoberingsactie. Het thema van de veertigdagentijd campagne is dit jaar: “Een nieuw begin”.
Vanaf de eerste zondag van de veertigdagentijd, zondag 10 maart, zal de versoberingsbus achter in de kerk staan. Ook zullen de spaardoosjes uitgereikt worden aan de kinderen. Op de Paasmorgen kunt u de doosjes plaatsen op het hek van het koor. Dit jaar zullen er op de eerste zondag bloembollen worden uitgedeeld. Een bloembol, waar eerst nog niets aan te zien is zal gaan groeien en bloeien en wordt een mooie bloem (een nieuw begin).
Ook zullen we dit jaar weer een versoberingsmaaltijd organiseren en wel op donderdag 11 april in de Schelp. Noteert u dit alvast in uw agenda. We hopen en vertrouwen erop dat u de versoberingsactie ook dit jaar tot een succes zult willen maken door iets van onze overvloed af te staan in de bus achterin de kerk.

 
Gemeenteleven Gemeenteleven

Bekijk de informatie bij de verschillende onderwerpen.