Met zonder Jezus

Zondag 13 mei 2018 om 10.00 uur gaat Ds. Erika Dibbets-van der Roest voor in de Dorpskerk.
Het thema van de viering is "Met zonder Jezus".  Als het voorjaar wordt, wisselen de temperaturen soms zodanig, dat je het ene moment een jas nodig hebt en het andere moment weer niet. Een kind kan dan vragen: mag ik met zonder jas naar buiten? Tussen hemelvaart en pinksteren voelt deze zondag een beetje verweesd; Jezus is naar de hemel en de gave van zijn Geest is nog aanstaande.
Met muzikale medewerking van muziekgroep LYF Live Your Faith uit 's Gravenzande.
terug

Viering Dorpskerk

Zondag 27 september 2020 om 10.00 uur 
Ds. M.A.H. Six-Wienen uit Gouda

Protocol 150 cm Dorpskerk, klik hier
Kerkomroep, klik hier 
 
 
Collecte
U kunt uw gift als vervanging van uw bijdrage in de collecte overmaken op rekeningnummers:
Kerkrentmeesters van de Protestantse Gemeente Schipluiden
NL08 RABO 0146 8315 27
Diaconie van de Protestantse Gemeente Schipluiden en Zending
NL83 RABO 0146 8315 35.