Maandsluiting Akkerleven

Al ongeveer 9 jaar wordt er in Akkerleven elke
maand een oecumenische maand sluiting
gehouden, Een team van 6 mensen 3 van de
Rooms-katholieke kerk en 3 van de  
Protestantse gemeente, verzorgen iedere laatste
vrijdag van de maand een bijeenkomst.
Misschien weet niet iedereen wat deze
maandsluiting inhoudt, het is geen kerkdienst.
Er is een voorganger die opent met gebed, er wordt een bijbel gedeelte en een gedicht gelezen door één van de teamleden en natuurlijk zingen we allemaal mooie bekende liederen. In de eerste plaats is dit bedoeld voor de bewoners, maar het zou zo fijn zijn als ook gemeenteleden van beide kerken eens kwamen luisteren, de bewoners vinden dat fijn en krijgen het gevoel dat ze nog bij de gemeente horen. Denk er eens over na en waag de stap om eens te komen luisteren. De eerst volgende bijeenkomst is vrijdag 22 februari om 15.00 uur. Wij als team kijken er naar uit, u bent van harte welkom.
Namens de oecumenische werkgroep maandsluiting Akkerleven.
terug

Viering Jacobuskerk (Dorpskerk gesloten)

Zondag 20 september 2020 om 10.00 uur 
Ds. E. Dibbets-van der Roest
Oecumenische viering in de Jacobuskerk,
vooraf opgeven via Schipluiden@onzelievevrouwvansion.nl

Protocol 150 cm Dorpskerk, klik hier
Kerkomroep, klik hier, kies voor de Jacobuskerk
Liturgie Vredesdienst, klik hier
 
Collecte
U kunt uw gift als vervanging van uw bijdrage in de collecte overmaken op rekeningnummers:
Kerkrentmeesters van de Protestantse Gemeente Schipluiden
NL08 RABO 0146 8315 27
Diaconie van de Protestantse Gemeente Schipluiden en Zending
NL83 RABO 0146 8315 35.