Luiden van de klokken

Eind april liet de Paradijskerk in Rotterdam (waar de ons bekende Hans de Rie werkzaam is) aan de vele kerken die meedoen weten, dat zij de opening van de basisscholen in mei als één van de eerste stappen zien voor een nieuwe fase in de Coronacrisis: “Dat zijn hoopvolle tekens. Wij hebben daarom besloten dat het goed is om ‘klokken van hoop’ voor nu te beëindigen.” De slotluiding heeft plaatsgevonden op Bevrijdingsdag. Daarmee is voor de laatste keer de klok geluid als teken van hoop en troost voor ons land en tevens als markering van 75 jaar bevrijding. We hebben laten horen dat we hopen dat we samen Corona kunnen overwinnen.
terug

Dorpskerk

Zondag 9 augustus 2020 om 10.00 uur 
Ds. Erika Dibbets-van der Roest
Bevestigen Ouderlingen
te beluisteren via de Kerkomroep

Kerkomroep, klik hier
Orde van dienst 9 augustus 2020, klik hier
Live meekijken, klik hier
  
Collecte
U kunt uw gift als vervanging van uw bijdrage in de collecte overmaken op rekeningnummers:
Kerkrentmeesters van de Protestantse Gemeente Schipluiden
NL08 RABO 0146 8315 27
Diaconie van de Protestantse Gemeente Schipluiden en Zending
NL83 RABO 0146 8315 35.