Laatste Taizé viering van het seizoen

Gebed, zang, stilte en licht zijn de elementen die zondag 24 februari 2019 om 17.00 uur centraal staan tijdens de laatste Taizé viering van het winterseizoen in de Dorpskerk. Erika Dibbets – van der Roest uit Schipluiden zal deze vesper begeleiden. Een gelegenheidscantorij zorgt samen met muzikale ondersteuning voor de begeleiding. Wie mee wil zingen wordt hierbij van harte uitgenodigd om 16.00 uur aanwezig te zijn. Taizé is een klein dorpje in Frankrijk waar circa tachtig broeders uit verschillende landen en kerken samen leven in een oecumenische broederschap. Deze gemeenschap oefent een enorme aantrekkingskracht uit op jongeren uit alle delen van de wereld. 
De eerste viering van winterseizoen 2019-2020 is op 27 oktober 2019 gepland. Zet dit alvast in de agenda!
terug

Dorpskerk

Zaterdag 4 juli 2020 om 10.30 uur
Dankdienst voor het leven van Joke Brik
te beluisteren via de Kerkomroep
Kerkomroep, klik hier
Liturgie, klik hier

Zondag 5 juli 2020 om 10.00 uur       
Ds. Erika Dibbets-van der Roest
Overvliegdienst en Bevestiging Jeugdouderlingen
te beluisteren via de Kerkomroep

Kerkomroep, klik hier
Orde van dienst 5 juli 2020, klik hier
Live meekijken, klik hier
Protocol Kerkbezoek juli 2020, klik hier
  
Collecte
U kunt uw gift als vervanging van uw bijdrage in de collecte overmaken op rekeningnummers:
Kerkrentmeesters van de Protestantse Gemeente Schipluiden
NL08 RABO 0146 8315 27
Diaconie van de Protestantse Gemeente Schipluiden en Zending
NL83 RABO 0146 8315 35.