Kerstattenties 2018 Kerstattenties 2018
We verzorgen al jaren voor ouderen en zieken binnen onze gemeente een kerstattentie, dit in combinatie met een bezoekje. Hierbij hebben we de hulp van onze gemeenteleden nodig!
Op zondag 9 december worden de kerstattenties voor de morgendienst uitgereikt, waarna u de attentie in combinatie met een bezoekje kunt bezorgen.
Op donderdagavond 6 december of op vrijdagavond 7 december vanaf 19.30 uur is het ook mogelijk een attentie op te halen bij Aria van Leerdam, bel even van te voren op 3808047!

Mogen wij op uw hulp rekenen? 
De diaconie
terug