Kerkbalans 2019 Kerkbalans 2019
Dank u wel! We gaan er van uit dat de nog ontbrekende enveloppen zo spoedig mogelijk bezorgd worden op het adres van de medewerker(ster) die de brief bij u bracht. U kunt de antwoordenvelop ook in de brievenbus van de Dorpskerk, Dorpsstraat 3 doen of inleveren bij Trudi Schotel. Wilt u dat de envelop toch nog bij u wordt opgehaald? Neem dan even contact op met degene die de brief bij u bezorgde. 
Langs deze weg willen we alle vrijwilligers, die er voor gezorgd hebben dat de enveloppen werden weggebracht en later weer werden opgehaald, HARTELIJK DANK ZEGGEN!  Jullie waren weer een fantastisch team!  
Ook de mensen die het geheel hebben gecoördineerd en straks voor de verwerking zorgen: HARTELIJK DANK!

 
terug