Kerkbalans Kerkbalans
De antwoordenveloppen van de kerkbalans zijn zo goed als allemaal binnen. Bij de meeste mensen stond de envelop al klaar. Dat was een geweldige medewerking van onze gemeenteleden. Dank u wel! We gaan er van uit dat de nog ontbrekende enveloppen zo spoedig mogelijk bezorgd worden op het adres van de medewerker(ster) die de brief bij u bracht. U kunt de envelop ook in de brievenbus van de kerk doen (Dorpsstraat 3). Langs deze weg willen we alle vrijwilligers, die ervoor gezorgd hebben dat de enveloppen werden weggebracht en later weer werden opgehaald, HARTELIJK DANK ZEGGEN! Jullie waren weer een fantastisch team. Ook de mensen die het geheel hebben gecoördineerd en straks voor de verwerking zorgen: HARTELIJK DANK !
 
terug