Kerkbalans

De antwoordenveloppen van de kerkbalans zijn zo goed als allemaal binnen. Bij de meeste mensen stond de envelop al klaar. Dat was een geweldige medewerking van onze gemeenteleden. Dank u wel! We gaan er van uit dat de nog ontbrekende enveloppen zo spoedig mogelijk bezorgd worden op het adres van de medewerker(ster) die de brief bij u bracht. U kunt de envelop ook in de brievenbus van de kerk doen (Dorpsstraat 3). Langs deze weg willen we alle vrijwilligers, die ervoor gezorgd hebben dat de enveloppen werden weggebracht en later weer werden opgehaald, HARTELIJK DANK ZEGGEN! Jullie waren weer een fantastisch team. Ook de mensen die het geheel hebben gecoördineerd en straks voor de verwerking zorgen: HARTELIJK DANK !
 
terug

Dorpskerk

Zaterdag 4 juli 2020 om 10.30 uur
Dankdienst voor het leven van Joke Brik
te beluisteren via de Kerkomroep
Kerkomroep, klik hier
Liturgie, klik hier

Zondag 5 juli 2020 om 10.00 uur       
Ds. Erika Dibbets-van der Roest
Overvliegdienst en Bevestiging Jeugdouderlingen
te beluisteren via de Kerkomroep

Kerkomroep, klik hier
Orde van dienst 5 juli 2020, klik hier
Live meekijken, klik hier
Protocol Kerkbezoek juli 2020, klik hier
  
Collecte
U kunt uw gift als vervanging van uw bijdrage in de collecte overmaken op rekeningnummers:
Kerkrentmeesters van de Protestantse Gemeente Schipluiden
NL08 RABO 0146 8315 27
Diaconie van de Protestantse Gemeente Schipluiden en Zending
NL83 RABO 0146 8315 35.