Kaarten

Afgelopen weken hebben heel veel volwassenen een rustgevend karwei geklaard, namelijk inkleuren van mooi ontworpen kaarten met een toepasselijke tekst voor deze onrustige tijd. Door volwassenen voor volwassenen....
Het bezorgteam is ingeschakeld om de kaarten te bezorgen en zo kan het zijn dat u er ook één ontvangen heeft.Geef de kaart een mooie plek want er is veel tijd aan besteed en houdt u vast aan de tekst!
terug

Viering Dorpskerk

Dorpskerk, zondag 1 november 2020
10.00 uur, viering Heilig Avondmaal
Ds. E. Dibbets-van der Roest

19.00 uur, dankzegging Heilig Avondmaal
Ds. E. Dibbets-van der Roest

Dorpskerk, woensdag 4 november 2020
19.30 uur, Dankstond
Ds. E. Dibbets-van der Roest
              
Zondagsbrief 
Kerkomroep, luisteren en kijken, klik hier 

Collecte
U kunt uw gift als vervanging van uw bijdrage in de collecte overmaken op rekeningnummers:
Kerkrentmeesters van de Protestantse Gemeente Schipluiden
NL08 RABO 0146 8315 27
Diaconie van de Protestantse Gemeente Schipluiden en Zending
NL83 RABO 0146 8315 35.