God stemt op jou! God stemt op jou!
In de kerkenraadsvergadering van september 2019 hebben we een inventarisatie gemaakt van de ambtsdragers die aftreden en herkiesbaar zijn. Én hebben we een overzicht gemaakt van de functies die nog openstaan. Een greep uit de vacatures die er zijn/komen:
Ouderling Kerkrentmeesters, Kerkrentmeester, Wijkouderling, Diaken, Scriba, Penningmeester, Jeugdouderling.

Binnenkort ontvangen alle gemeenteleden een (digitale) brief waarin we uitgebreider vertellen over de vacatures. Bij die (digitale) brief zit een invulformulier om gemeenteleden voor te dragen maar ook om jezelf aan te melden! Het is belangrijk er met elkaar voor zorgen dat het werk in onze gemeente door blijft gaan. Het is een cliché, maar écht; vele handen maken het werk licht en draaglijk. Neem het mee in je gebed en leg het in Gods handen; God stemt op jou!

30 september 2019
 
terug